Pracovní dny

08.00 – 09.00

úprava ledové plochy

09.00 – 12.15 

bruslení pro školy

12.30 – 13.00

úprava ledové plochy

13.00 – 14.15

veřejné bruslení s možností pronájmu

14.30– 15.45

garantované veřejné bruslení bez možnosti pronájmu

16.00 – 17.15

veřejné bruslení s možností pronájmu

17.30 – 18.45

garantované veřejné bruslení bez možnosti pronájmu

19.00 – 20.15

veřejné bruslení s možností pronájmu


Sobota

08.30 – 09.30

úprava ledové plochy

09.30 – 10.45 

garantované veřejné bruslení bez možnosti pronájmu

11.00 – 12.15

veřejné bruslení s možností pronájmu

12.30 – 13.00

úprava ledové plochy

13.00 – 14.15

veřejné bruslení s možností pronájmu

14.30 – 15.45

garantované veřejné bruslení bez možnosti pronájmu

16.00 – 17.15

veřejné bruslení s možností pronájmu

17.30 – 18.45

garantované veřejné bruslení bez možnosti pronájmu

19.00 – 20.15

veřejné bruslení s možností pronájmu


Neděle

08.30 – 09.30

úprava ledové plochy

09.30 – 10.45 

garantované veřejné bruslení bez možnosti pronájmu

11.00 – 12.15

veřejné bruslení s možností pronájmu

12.30 – 13.00

úprava ledové plochy

13.00 – 14.15

veřejné bruslení s možností pronájmu

14.30 – 15.45

garantované veřejné bruslení bez možnosti pronájmu

16.00 – 17.15

garantované veřejné bruslení bez možnosti pronájmu

17.30 – 18.45

garantované veřejné bruslení bez možnosti pronájmu

19:00 - 20:15

veřejné bruslení s možností pronájmu


*Změna provozní doby vyhrazena.

V časech garantovaného veřejného bruslení nelze ledovou plochu pronajmout k soukromým účelům. Soukromě si lze kluziště pronajmout v blocích s možností pronájmu za cenu stanovenou v ceníku. Pokud kluziště není v určených blocích pronajato soukromě, slouží plocha k bruslení pro veřejnost. Rezervace kluziště k soukromých účelům je nutné hlásit min. 1 den předem. Pokud máte zájem o rezervaci kluziště volejte na tel: 728 594 363.

Aktuální rozpis ledu a volných termínu naleznete v sekci Rozpis ledu.