1. Každý návštěvník areálu je povinen seznámit se a dodržovat návštěvní řád kluziště.
 2. Kluziště může veřejnost využívat pouze v rámci otevírací doby k bruslení pro veřejnost.
 3. Vstup na kluziště je možný po zaplacení vstupného a na vlastní nebezpečí.
 4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnost.
 5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny správce.
 6. Bruslení končí na výzvu správce, po výzvě jsou bruslaři povinni neprodleně opustit ledovou plochu.
 7. Opuštění kluziště v rámci bruslení je možné pouze po dohodě se správcem, který bruslícímu předá „návratku“ opravňující ho k návratu.
 8. Po dobu veřejného bruslení je zakázán vstup na led s hokejkou či jiným, pro ostatní bruslaře nebezpečným předmětem.
 9. Na ledovou plochu je zakázáno vnášet sklo (láhve, sklenice apod.).
 10. V rámci doby určené k pronájmům může veřejnost využívat ledovou plochu k rekreačnímu hraní hokeje.
 11. Během hraní hokeje dodržujte bezpečnou vzdálenost od kluziště.
 12. Návštěvníci berou na vědomí, že mantinely jsou rekreační a k tomu jsou povinni přizpůsobit styl hry a bruslení. V případě poškození mantinelu je škůdce povinen uhradit vzniklou škodu.
 13. V případě nepříznivého počasí (teplota vzduchu nad 10oC) není kluziště v provozu.
 14. Správce může při zhoršení kvality ledu přerušit, případně ukončit bruslení, a to bez nároku na vrácení vstupného.
 15. Zákaz kouření na ledové ploše i podél vnějších mantinelů.
 16. Rezervaci ledové plochy pro soukromé účely je nutné učinit nejméně 1 den předem.
 17. Objekt je monitorovaný kamerovým systém městské policie.
 18. Za odložené věci provozovatel neodpovídá.
 19. Před vstupem na ledovou plochu v botách je nutné si řádně očistit podrážky (vstup v botách možný pouze jako doprovod dětí).
 20. Stav plochy je závislý na počasí, povětrnostních podmínkách a dalších okolnostech. Plocha je udržovaná nárazově, provozovatel není povinen upravit plochu před jednotlivými bloky.