KLUZIŠTĚ PRO SEZÓNU 2022/2023 UZAVŘENO

Základní ceník bruslení pro veřejnost

děti do 6 let      Zdarma
děti a mládež od 6 do 18 let      20 Kč
držitelé Rodinných pasů a Seniorpasů      20 Kč
dospělí      30 Kč
doprovod na led    10 Kč
žáci veselských škol (v rámci vyhrazeného bruslení pro školy)      10 Kč
žáci okolních škol (v rámci vyhrazeného bruslení pro školy)      20 Kč
   
půjčení jednoho páru dětských bruslí (na jeden časový blok)      10 Kč
půjčení jednoho páru dospělých bruslí (na jeden časový blok)      30 Kč
broušení bruslí na Panském dvoře      70 Kč

 

Ceník pronájmů ledové plochy 

  pondělí až čtvrtek        pátek, sobota, neděle            
Cena za 1 blok      600 Kč 800 Kč

 

* V období vánočních svátků od 23.12. do 2.1. cena za 1 blok pronájmu 800 Kč.  

Půjčovna bruslí

Součástí kluziště je také půjčovna bruslí. Disponujeme cca šedesáti páry bruslí různých velikostí.

Cena zapůjčení jednoho páru bruslí je 10 Kč dítě, 30 Kč dospělý.

Občerstvení

Občerstvení zajišťuje Kafé v kině. V našem stánku se můžete zahřát teplým moštem, svařákem, čajem či kávou. Nechybí ani něco malého k snědku a ostřejšího na zahřátí.

Broušení bruslí

V rámci provozu kluziště, je také možné nechat si nabrousit své brusle a to:

každou středu  15.15h - 17.30h

každou sobotu 9.00h - 10.00h

Broušení bruslí probíhá v budově Panského dvora, ze strany od kulturního domu. Cena je 70 Kč.

 1. Každý návštěvník areálu je povinen seznámit se a dodržovat návštěvní řád kluziště.
 2. Kluziště může veřejnost využívat pouze v rámci otevírací doby k bruslení pro veřejnost.
 3. Vstup na kluziště je možný po zaplacení vstupného a na vlastní nebezpečí.
 4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnost.
 5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny správce.
 6. Bruslení končí na výzvu správce, po výzvě jsou bruslaři povinni neprodleně opustit ledovou plochu.
 7. Opuštění kluziště v rámci bruslení je možné pouze po dohodě se správcem, který bruslícímu předá „návratku“ opravňující ho k návratu.
 8. Po dobu veřejného bruslení je zakázán vstup na led s hokejkou či jiným, pro ostatní bruslaře nebezpečným předmětem.
 9. Na ledovou plochu je zakázáno vnášet sklo (láhve, sklenice apod.).
 10. V rámci doby určené k pronájmům může veřejnost využívat ledovou plochu k rekreačnímu hraní hokeje.
 11. Během hraní hokeje dodržujte bezpečnou vzdálenost od kluziště.
 12. Návštěvníci berou na vědomí, že mantinely jsou rekreační a k tomu jsou povinni přizpůsobit styl hry a bruslení. V případě poškození mantinelu je škůdce povinen uhradit vzniklou škodu.
 13. V případě nepříznivého počasí (teplota vzduchu nad 10oC) není kluziště v provozu.
 14. Správce může při zhoršení kvality ledu přerušit, případně ukončit bruslení, a to bez nároku na vrácení vstupného.
 15. Zákaz kouření na ledové ploše i podél vnějších mantinelů.
 16. Rezervaci ledové plochy pro soukromé účely je nutné učinit nejméně 1 den předem.
 17. Objekt je monitorovaný kamerovým systém městské policie.
 18. Za odložené věci provozovatel neodpovídá.
 19. Před vstupem na ledovou plochu v botách je nutné si řádně očistit podrážky (vstup v botách možný pouze jako doprovod dětí).
 20. Stav plochy je závislý na počasí, povětrnostních podmínkách a dalších okolnostech. Plocha je udržovaná nárazově, provozovatel není povinen upravit plochu před jednotlivými bloky.