Mobilní ledová plocha je atrakcí, kterou se nemůže pochlubit každé město. Kluziště je velké 30 x 15m, celkem tedy 450m2, a je umístěno v centru města v prostoru u Panského dvora (na místě letního beachového hřiště). Kluziště je chlazené, takže je k dispozici opravdová ledová plocha, která díky své technologii umožňuje provoz i ve vyšších teplotách, a to až do +10C.

Plánovaná doba provozu kluziště je od 27.11.2021 do 27.2.2022.

Dopolední provoz ve všední dny je určen pro základní a střední školy.

Veřejnost může využívat plochu k bruslení každý všední den odpoledne a o víkendech po celý den. Každý den jsou garantované bloky pro veřejné bruslení. V těchto časech není možné si kluziště pronajmout pro soukromé účely. Mimo tyto garantované bloky je zde možnost soukromého pronájmu dle stanoveného ceníku. V případě, že kluziště není soukromě pronajato, je otevřeno veřejnosti k volnému bruslení. Aktuální rozpis bruslení po jednotlivých dnech viz. záložka rozpis ledu.

Plochu lze využít také k rekreačnímu hokeji. K dispozici jsou standardizované hokejové branky, nebo malé minibranky pro rekreační hokej bez chráničů. Mantinely jsou rekreační a k tomu jsou návštěvníci povinni přizpůsobit styl hry a bruslení. V případě poškození mantinelu je škůdce povinen uhradit vzniklou škodu.

Pro děti je možnost zapůjčit pomůcky pro bruslení nebo kužely. Všichni rodiče jsou povinni opatřit dítě helmou.